EPS - Elektrická požiarna signalizácia


Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je požiarno-technické zariadenie slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia, spracovanie signálov od jednotlivých snímačov, akustické a optické varovanie o nebezpečenstve požiaru a prípadne ovládanie ďalších požiarno-technických zariadení, aby sa zabránilo stratám na životoch a materiálnym škodám.

 

V tejto oblasti naša firmy spolupracuje s firmou Labor Strauss Wien GmbH (LST).

Spoločnosť LST bola založená v roku 1924 Sigmundom Straussom, vynálezcom röntgenového dozimetra, ktorý položil základ úspešného rodinného podniku.

 

Potom, čo firma LST preukázala svoju silu a priekopníckeho ducha v roku 1966, keď vyvinula prvú zabezpečovaciu ústredňu poplachového zariadenia, prezentovala v roku 1975 ďalšiu svetovú novinku: prvú požiarnu ústredňu s individuálnou detekciou jednotlivých snímačov, ktorá otvorila nové dimenzie bezpečnostných technológií. Dodnes sa LST zaoberá výskumom a vývojom a prináša nové riešenia, ktoré sú považované za svetové míľniky vo vývoji zabezpečovacej techniky. Vďaka tomu bola v roku 2000 vyvinutá prvá veľká požiarna ústredňa založená na decentralizovanom modeli štruktúry siete. Tento prevratný koncept, založený na autonómnych sieťových komponentoch s rovnakými právami v sieti, má neobmedzený potenciál rozšírenia.

 

Bezpečnostné technológie firmy LST sú oceňované od Viedne po Brusel, od Portugalska po Austráliu. Pokiaľ navštívite atómové centrum v Grenobli, prírodovedné múzeum vo Viedni, kráľovský palác v Bruseli, parlament v Budapešti, zámok v Bojniciach, hotel Falkesteiner v Bratislave, ministerstvo zahraničných vecí v Bratislave, chirurgický pavilón v Liptovskom Mikuláši a v Martine alebo niektoré z mnohých veľkých nákupných centier, stará sa o vašu bezpečnosť „neviditeľný" strážca od firmy LST, ktorý je pripravený Vás varovať pred nebezpečenstvom.

 

Firma LST ponúka komplexný modulárny systém počínajúc požiarnymi ústredňami, cez požiarne hlásiče, špeciálne hlásiče až po diaľkovú správu, signalizačné a riadiace prvky.